ZMIANY NA ŚCIANCE -2021

fot. Piotrek (zdjęcie pochodzi z pięknego okresu przedpandemicznego)

Szanowni. Zmieniamy zasady działania na ściance wspinaczkowej, będącej pod naszą opieką. Zapoznajcie się z poniższą informacją.

Od poniedziałku 11 października zmieniły się godziny dostępności ścianki. Dwa dni w tygodniu: we wtorki i w piątki od godziny do 19 do 21 ścianka dostępna będzie dla wszystkich.. Pozostałe godziny objęte zostaną wyłącznie działalnością statutową klubu.

Niezależnie od czasu i rodzaju działania obowiązuje limit 24 osób korzystających jednocześnie ze ścianki. Limit ten określony został na podstawie specyfikacją budowy i powierzchni ścianki. 

Oprócz w/w limitu musimy działać w ramach tzw. ograniczeń sanitarnych. Na ściance może przebywać 75% osób niezaszczepionych (w odniesieniu do w/w limitu) czyli maksymalnie 18.

Zmiana godzin dostępności ścianki wynika z porozumienia z Zarządcą obiektu oraz z ogólnie przyjętych zasad ekonomicznych zawartych w tym porozumieniu. Reakcja na powyższe pozwoli Klubowi funkcjonować i realizować cele statutowe. W ramach realizacji tych celów skupiamy się na działalności sekcji wspinaczkowych (kluczowych dla znacznej części Klubowiczów).

Jednocześnie zależy nam na tym aby  w ramach ograniczonych godzin zapewnić jak najwyższą dostępność obiektu. Pracujemy nad zmianami, które w najbliższej przyszłości zagwarantują obecność dyżurnego oraz łatwiejszy dostęp do instruktorów we wtorki i piątki.

Wszystkie istotne informacje nadal znajdziecie na naszej stronie:

ŚCIANKA

DYŻURY

Dziękujemy za zrozumienie

Share: