Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej – 10 maja 2023