Dofinansowania wyjazdów i szkoleń

Zasady przyznawania dofinannowań w KWZG:

1. Dofinasowaniu podlegają wyjazdy wspinaczkowe (w uzasadnionych przypadkach
rownież wyprawy trekkingowe).

2. Dofinansowaniu podlegają szkolenia o charakterze wspinaczkowym tj. kursy
skałkowe, wysokogórskie i inne specjalistyczne, w tym rownież zimowe kursy
lawinowe oraz turystyki wysokogórskiej.

3. Dofinansowanie jest przyznawane członkom KWZG.

4. Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku o
dofinansowanie oraz jego pozytywne rozpatrzenie przez Zarząd KWZG.

5. Na decyzję o dofinansowaniu wpływa m.in. stopień zaangażowania
wnioskodawcy w działalność klubową (dyżury na ściance, pomoc w zawodach, itp…).

6. Wniosek o dofinansowanie należy zlozyc nie pózniej niż 3 tyg. przed
wyjazdem lub szkoleniem mailem na klub@kwzg.pl.

7. Wniosek zostnie rozpatrzony w terminie 1-2 tyg. od momentu złożenia.

8. Przyznanie dofinansowania wymaga okazania ksera ubezpieczenia na
działalność wspinaczkową w kraju wyjazdu.

9. Przyznanie dofinansowania zobowiazuje do sporzadzenia relacji ze
zdjeciami, ktora bedzie umieszczona na stronie internetowej kwzg.pl oraz
przedstawiona przez uczestnikow wyjazdu na slajdowisku.

10. Jedno lub więcej zdjęć powinno wyrażnie wskazywac na przynależność do
KWZG (koszulki, naszywki, wlepki, bannery, itp…).

11. Relację oraz zdjęcia należy przeslać na adres mailowy klub@kwzg.pl w
ciągu miesiąca od zakończenia wyjazdu.

12. O jakichkolwiek zmianach celu, miejsca, daty wyjazdu/szkolenia wnioskodawca jest zobowiązany jak najszybcienj poinformować Zarząd KWZG.

Zasady te są rownież dostepne w pliku pdf w dziale ZASOBY.
Również tam znajdziesz wniosek o dofinansowanie do wypełnienia.

Share: