TRADOWA LIGA BACHUSOWA

W ramach propagowania uroków wspinania tradowego, od 2023 roku proponujemy nową formę towarzyskiego współzawodnictwa klubowego: Bachusową Ligę Tradową.

W podstronkach znajdziecie Regulamin i odnośnik do  formularza (punktowego). Współzawodnictwo ma charakter towarzyski, oparty na wzajemnym zaufaniu – bez sędziów, na zasadach gentleman(-woman) agreement.

Liczymy na Wasze zaangażowanie zarówno we wspinaniu, jak i klubowych dyskusjach odnośnie formuły Ligi. Mile widziane będą (foto)realacje z przebiegu rywalizacji.

Mamy nadzieję, że ta forma współzawodnictwa przyjmie się i w kolejnych latach będziemy mogli ją kontynuować

 

Share: