Ekipa Ekoenergetyki na ściance 22 listopada 2019 r.