Nowe odpłatności za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej.

Szanowni Państwo, zarząd Klubu Wysokogórskiego Zielona Góra uchwałą podjął decyzję o nowych stawkach za udostępnianie ścianki wspinaczkowej i opieki instruktorskiej wraz z wypożyczaniem sprzętu klubowego.


 

1. Bilet jednorazowy 8 zł dla członków klubu KWZG i nie zrzeszonych,
2. Bilet jednorazowy dla osób nie zrzeszonych z możliwością korzystania ze sprzętu KWZG (uprzęże, liny,   sprzęt do asekuracji) :  10 zł,
3. Karnet miesięczny dla członków KWZG – 30 zł,
4. Karnet miesięczny dla osób nie zrzeszonych – 40 zł.
5. Karnet półroczny dla członków KWZG – 80 zł,
6. Karnet półroczny dla osób nie zrzeszonych – 100 zł,
7. Karnet roczny dla członków KWZG – 150 zł,
8. Karnet roczny dla osób nie zrzeszonych – 200 zł,
9. Składka członkowska 70 zł, wpisowe 40 zł, roczny karnet dla aktywnych dyżurnych (minimum 10 dyżurów w roku) 80 zł.

Nowe stawki wchodzą w życie z dniem 01.01.2017

Dodatkowo Zarząd ustanowił środę dniem klubowym. Zajęcia na ściance wspinaczkowej będą dostępne tylko dla klubowiczów, którzy mają opłaconą składkę na rok 2017.

Zasada środy klubowej wchodzi w życie od 01.02.2017

 

z poważaniem

Zarząd KWZG

Share: