Nowy Zarząd KWZG

Przedstawiamy oficjalnie nowy skład zarządu, wybrany podczas Walnego
Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego Zielona Góra w dniu 12.05.2015:

Daniel Grupa – Prezes KWZG

Justyna Spiak –  Wiceprezes KWZG

Marcin Gromnicki – Wiceprezes KWZG

Dawid Wasilewski – Skarbnik KWZG

Robert Orłowski – Sekretarz KWZG

Katarzyna Bal – Członek Zarządu

Share: