Pocovidowe otwarcie ścianki dla osób spoza klubu – 13 lipca 2020