REGULAMIN TRADOWEJ LIGI BACHUSOWEJ 2023

REGUŁY RYWALIZACJI: TRADOWA LIGA BACHUSOWA 2023

Postanowienia ogólne

 1.   Organizatorem ligi jest Zarząd Klubu Wysokogórskiego Zielona Góra.
 2.  Udział w lidze jest otwarty dla członków KWZG, w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemną zgodą rodziców oraz świadectwo ukończenia kursu wspinaczki na własnej asekuracji.
 3.   Uczestnicy w trakcie trwania ligi (od 01.02.- 15.11.2023) pokonują drogi o asekuracji naturalnej opisane w jednoznaczny sposób jako tradowe (wycena UIAA, Kurtyki, ocena ryzyka R lub opisowo jako trad) w dostępnych ogólnie przewodnikach, topo (topach) w formie drukowanej lub elektronicznej. Wypełnione karty/pliki z listą przejść uczestnik ma obowiązek przekazać Zarządowi Klubu w formie elektronicznej do 20.11.2023. [FORMULARZ MS EXCEL DO POBRANIA 
 4.   Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej kwalifikacji drogi/wyciągu jako spełniającego wymagane kryteria wyciągu tradowego.
 5.   Prowadzący wspina się czysto-klasycznie (nie zimowo!) z zakładaniem asekuracji na prowadzeniu (minimalny styl przejścia – PP), drugi wspina się z górną asekuracją klasycznie – na drugiego bądź na wędkę, ale dozwolone jest obciążanie liny (minimalny styl – AF). Dozwolone jest również „prowadzenie” w zejściu, z zastrzeżeniem jednak zachowania zasad bezpiecznej asekuracji. Punkty zaliczone są wyłącznie za prowadzenie wyciągu.
 6.   Nie można powtarzać dróg, a ewentualny wspólny odcinek dwóch dróg nie może być kluczowy dla jednej z nich ani dłuższy niż połowa drogi. 
 7.   Liga odbywa się w formule towarzyskiej bez sędziów, w oparciu  gentleman(-woman) agreement.
 8.   Każdy uczestnik musi przed rozpoczęciem wspinania zgłosić swój udział organizatorowi.
 9.  Wspinamy się po istniejących drogach na terenie polskich gór, bez ograniczeń terytorialnych z wyłączeniem terenów nieudostępnionych do wspinania.
 10. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność. Mimo że uczestnicy biorą udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność, niedozwolone jest pokonywanie dróg bez liny lub z pominięciem zasad bezpiecznej asekuracji. Wspinaczka bez asekuracji jest niedozwolona!
 11. Zgłoszenie do rywalizacji w ramach Tradowej Ligi Bachusowe oznacza akceptację jej regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, rok urodzenia) w zakresie tej rywalizacji oraz upublicznianie tych danych w związku z rywalizacją.

 Zasady punktacji

 1. 1 metr drogi = 1 punkt.
 2. Przyznawane są dodatkowe punkty ze względu na trudność dróg:

Wycena:

Skala tatrzańska

(UIAA)

Skala Wg Kurtyki  Bonus
II II 0
III III 0
IV IV 0
V V 10
VI VI 20
VI+ VI+ 25
VII-/VII VI.1/VI.1+ 30
VII+ VI.2 40
VIII-/VIII VI.2+/VI.3 50
>VIII+ >VI.3 60

 

 W przypadku dróg wielowyciągowych bonusy przyznawane są za każdy wyciąg.

 1. Oszacowanie długości pokonanych dróg i ostateczna ilość punktów za każdą drogę należeć będzie do organizatorów meetingu. Uczestnik zobowiązany jest w każdej sytuacji dostarczyć wiarygodne dane umożliwiające weryfikację przyjętej wyceny i długości drogi.
 2. W razie ewentualnych sytuacji spornych ostateczny głos będzie należał do organizatorów ligi. 

Kategorie

W zasadniczej kategorii Open (nagrody „Bachus Trad Cup Woman” i „Bachus Trad Cup Man”) będą mogli brać udział wszyscy chętni, ponadto przewidujemy wyróżnienia dla: 

– najlepszy wspinacz/wspinaczka Rudaw Janowickich i Gór Sokolich,

– najlepszy „Taternik/Taterniczka” (teren Tatr)

– najlepszego wspinacz w kategorii „masters” (każdy z członków zespołu podczas wspinania ma ukończone 40 lat – konieczne podanie nazwiska partnera przy każdym wyciągu!),

– najlepsza wspinaczka,

– najlepsza relacja z uczestnictwa w Lidze (w formie pisemnej, fotograficznej lub mieszanej) w ocenie subiektywnej Klubu (poprzez głosowanie wszystkich Klubowiczów) 

 Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Zarząd KWZG

(Autor: Daro w oparciu o regulamin WKW, Big Wall w Sokołach i własne doświadczenie)

 

Formularz do pobrania BLTv.4.5

Share: