REGULAMIN BLT 2024

REGUŁY RYWALIZACJI: TRADOWA LIGA BACHUSOWA 2024

Postanowienia ogólne

 1.  Organizatorem ligi jest Zarząd Klubu Wysokogórskiego Zielona Góra.
 2.  Udział w lidze jest otwarty dla członków KWZG. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemną zgodą rodziców oraz świadectwo ukończenia kursu wspinaczki na własnej asekuracji.
 3.   Uczestnicy w trakcie trwania ligi (od 01.03.- 17.11.2024) pokonują drogi o asekuracji naturalnej opisane w jednoznaczny sposób jako tradowe (wycena UIAA, Kurtyki, ocena ryzyka R lub opisowo jako trad) w dostępnych ogólnie przewodnikach, topo (topach) w formie drukowanej lub elektronicznej. Uczestnicy wypełniają cyfrowy formularz ligowy.
 4.   Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej kwalifikacji drogi/wyciągu jako spełniającego wymagane kryteria wyciągu tradowego.
 5.   Prowadzący wspina się czysto-klasycznie (nie zimowo!) z zakładaniem asekuracji na prowadzeniu (minimalny styl przejścia – RP), drugi wspina się z górną asekuracją klasycznie – na drugiego bądź na wędkę, ale dozwolone jest obciążanie liny (minimalny styl – AF). Dozwolone jest również „prowadzenie” w zejściu, z zastrzeżeniem jednak zachowania zasad bezpiecznej asekuracji. Punkty zaliczone są wyłącznie za prowadzenie wyciągu.
 6.   Nie można powtarzać dróg, a ewentualny wspólny odcinek dwóch dróg nie może być kluczowy dla jednej z nich ani dłuższy niż połowa drogi. 
 7.   Liga odbywa się w formule towarzyskiej bez sędziów, w oparciu  gentleman(-woman) agreement.
 8.   Za zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje się pierwsze imienne wypełnienie formularza określonego w punkcie 3.
 9.  Wspinamy się po istniejących drogach na terenie całego świata, bez ograniczeń terytorialnych z wyłączeniem terenów nieudostępnionych do wspinania.
 10. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność. Mimo że uczestnicy biorą udział w imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność, niedozwolone jest pokonywanie dróg bez liny lub z pominięciem zasad bezpiecznej asekuracji. Wspinaczka bez asekuracji jest niedozwolona!
 11. Zgłoszenie do rywalizacji w ramach Tradowej Ligi Bachusowe oznacza akceptację jej regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, rok urodzenia) w zakresie tej rywalizacji oraz upublicznianie tych danych w związku z rywalizacją oraz upublicznianie ewentualnych nadesłanych fotografii i relacji.

 Zasady punktacji

 1. 1 metr drogi = 1 punkt.
 2. Przyznawane są dodatkowe punkty (bonus) ze względu na trudność dróg:

Wycena:

Skala tatrzańska

(UIAA)

Skala Wg Kurtyki  Bonus
II II 0
III III 0
IV IV 0
IV+ IV+ 5
V V 10
V+ V+ 15
VI VI 20
VI+ VI+ 25
VII- VI.1 30
VII VI.1= 35
VII+ VI.2 40
VIII- VI.2+ 50
VIII VI.3 55
>VIII+ >VI.3 60

 

 W przypadku dróg wielowyciągowych bonusy przyznawane są za każdy wyciąg.

 1. Oszacowanie długości pokonanych dróg i ostateczna liczbę punktów za każdą drogę należeć będzie do organizatorów meetingu. Uczestnik zobowiązany jest w każdej sytuacji dostarczyć wiarygodne dane umożliwiające weryfikację przyjętej wyceny i długości drogi.
 2. W razie ewentualnych sytuacji spornych ostateczny głos będzie należał do organizatorów ligi. 

Kategorie

W zasadniczej kategorii Open (nagrody 

 • „Bachus Trad Cup Woman” i 
 • „Bachus Trad Cup Man”)

będą mogli brać udział wszyscy chętni, ponadto przewidujemy wyróżnienia dla: 

 • najlepszy wspinacz/wspinaczka górski(drogi powyżej 3 pokonanych wyciągów)
 • najlepszego wspinacz w kategorii „masters” (osoba prowadzący podczas wspinania ma ukończone 50 lat)
 • najlepsza droga wspinaczkowa (najtrudniejsza, najdłuższa lub najciekawsza droga wspinaczkowa – ostateczna ocena będzie należała do organizatorów ligi)
 • najlepsza relacja z uczestnictwa w Lidze (w formie pisemnej, fotograficznej lub mieszanej) w ocenie subiektywnej Klubu (poprzez głosowanie wszystkich Klubowiczów) 

 Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

KW Zielona Góra

Share: