Warsztaty z podstaw wspinaczki sportowej

Zielona Góra, 1.07.2023

 

Klub Wysokogórski Zielona Góra ogłasza nabór uczestników na kurs z podstaw wspinaczki sportowej. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa podczas wspinania, podstawami techniki wspinaczkowej oraz nabędą umiejętności asekuracji przy wspinaczce linowej oraz boulderingu. Zajęcia praktyczne odbędą się w dwóch miejscach – hala MOSiR przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze oraz w Parku Krasnala w Nowej Soli, termin zostanie dostosowany do aktualnych warunków pogodowych i uzgodniony z uczestnikami

Zajęcia są częściowo odpłatne – 40zł / osobę. W ramach płatności zapewniony jest dostęp do obiektów, sprzęt niezbędny do szkolenia oraz opieka instruktorska.

Zgłoszenia do udziału poprzez e-mail – klub@kwzg.pl lub pod numerem telefonu 509 426 268. Zapraszamy osoby w wieku od 12 lat. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę opiekunów prawnych.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 06.08.2023.

Wsparcia udzieliło nam też Stowarzyszenie Park, dzięki któremu część zajęć możemy realizować na nowosolskich boulderach

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod tytułem “Zadanie 1. Lubuska Odnowa Wsi”, dofinansowany ze środków Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Share: