IV ZIELONE GÓROWANIE MOCY MEMORIAŁ BARTKA KUCZEWSKIEGO grudzień 2012 r.