PODSTAWOWY KURS ASEKURACJI

KLUB WYSOKOGÓRSKI ZIELONA GÓRA SERDECZNIE ZAPRASZA NA PODSTAWOWY KURS ASEKURACJI

W związku z przebudową ścianki i zmianą jej charakteru (ze ścianki bulderowej na ściankę z liną) uległy zmianie zasady  korzystania z niej. Obecnie wspinanie po ściance wymaga asekuracji. Osoby, które przychodzą na ściankę mogą być  asekurowane przez operatora ścianki, instruktora lub innego wspinacza, przeszkolonego z zasad asekuracji.
Aby móc asekurować innych, konieczne jest ukończenie kursu asekuracji.

Dla osób, które nie posiadają wiedzy na temat asekuracji KWZG organizuje kurs asekuracji „na wędkę” (zapięcie uprzęży, nauka podstawowych węzłów, obsługa przyrządu do asekuracji).  Jest to podstawowy kurs na sztucznej ściance, idealny dla osób z rekreacyjnym podejściem do wspinania, np. dla rodziców asekurujących swoje pociechy. Osoby po kursie zdobędą umiejętność asekuracji i wspinaczki na obiektach wyposażonych na stałe w stanowiska do górnej asekuracji (tzw. „wędki”).

Szkolenie jest bezpłatne. Kursantów obowiązuje zakup biletu na ściankę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Obowiązują zapisy – na maila: szkolenia.kwzg@gmail.com albo w wiadomości wysłanej przez fb
(w zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz wybrany termin szkolenia)
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Każda grupa szkoleniowa liczy od 2 do 4 kursantów.
Kurs odbędzie się na ściance wspinaczkowej na hali MOSIR, ul. Urszuli 22 Zielona Góra
Terminy kursu:
1. 17.03 (sobota) godz. 10.30
2. 17.03 (sobota) godz. 11.30
3. 17.03 (sobota) godz. 12.30
4. 22.03 (czwartek) godz. 19.30
Share: