Zmiany w Regulaminie korzystania ze ścianki wspinaczkowej

Od 25 listopada 2019 r. Klub Wysokogórski Zielona Góra wprowadza zakaz stosowania magnezji w proszki. Dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie magnezji w kulce i w płynie. Stosowne zapisy znajdą się w najbliższym czasie w Regulaminie na tejże stronie, ponadto dyżurni będą przypominać użytkownikom ścianki o tych zmianach

Share: